Giesen Architectuur

Giesen Architectuur ontwerpt al 40 jaar woningen en gebouwen waarin het prettig leven en werken is. Dit bereiken wij door aandacht voor ruimte, licht en orde. Daarbij zijn alle elementen in balans. En hebben we oog voor de beleving van de binnen- en buitenruimten.

Energiebewust ontwerpen en bouwen is voor ons vanzelfsprekend. Wij passen daarbij zo veel mogelijk duurzame en hergebruikte materialen toe.

VERRASSEND ONTWERP

Architectuur inzetten voor een plezierige en verrassende woon-, werk- en leefomgeving. Dat is onze kracht. Ons doel is uw wensen zo te vertalen dat u zich thuis voelt in uw huis of op uw werkplek. Wij betrekken u daarom vanaf het eerste contact bij al onze ideeën en ontwerpen. Samen ontwerpen brengt veel plezier en creativiteit.

Architectuur is een samensmelting van vormgeving en techniek. Nieuwe ontwikkelingen en inzichten in wonen en werken, gecombineerd met bouwtechniek en materiaalgebruik, geven veel kansen en mogelijkheden. Wij zien de kansen en de mogelijkheden en lopen in het toepassen daarvan voorop.

Geïnspireerd?   Begin het gesprek